Tarlabası |Proje Pazarı

At the first stage of project ‘Peace Building | Tarlabaşı’ we are asked to make observation about Tarlabaşı, its characteristics of architectural identity and habitants so we had an observation trip to Tarlabaşı. It is really remarkable place in various

Tarlabası |Proje Pazarı

At the first stage of project ‘Peace Building | Tarlabaşı’ we are asked to make observation about Tarlabaşı, its characteristics of architectural identity and habitants so we had an observation trip to Tarlabaşı. It is really remarkable place in various

Tarlabaşı Proje Pazarı

Tarlabaşı. Her tipe, her millete rastlamak mümkün burada. Bir dönem Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler; bugün ötekileştirilip suçlulaştırılan; Kürtler, Romanlar, Suriyeliler, Afrikalılar, seks işçileri ve kentsel dönüşümden geriye kalanlar… İstanbul’un unutulmuş köşesinde, Tarlabaşı Bulvarı boyunca epey zaman geçirdim; yürüyerek dolandım, etrafa

Tarlabaşı Proje Pazarı

Tarlabaşı. Her tipe, her millete rastlamak mümkün burada. Bir dönem Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler; bugün ötekileştirilip suçlulaştırılan; Kürtler, Romanlar, Suriyeliler, Afrikalılar, seks işçileri ve kentsel dönüşümden geriye kalanlar… İstanbul’un unutulmuş köşesinde, Tarlabaşı Bulvarı boyunca epey zaman geçirdim; yürüyerek dolandım, etrafa